Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dokumenty

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacje dla uczestników szkoły doktorskiej

Procedura postępowań o nadanie stopani naukowych na Uniwersytecie Jagiellońskim

Uchwała 1/IV/2019/2020 Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 22.01.2020 r.: w sprawie określenia wymogu artykułu, który stanowi jeden z warunków wszczęcia postępowania o nadanie stopnia doktora

Uchwała 2/IV/2019/2020 Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 22.01.2020 r.: w sprawie przeprowadzenie postępowania o nadanie stopnia doktora w oparciu o rozprawę doktorską