Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dokumenty

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Akty prawne

...

Uchwała  nr 14/II/2021 Senatu UJ z dnia 24 lutego 2021 - w sprawie: zmiany uchwały nr 87/IX/2019 Senatu UJ z dnia 25 września 2019 roku w sprawie postępowań o nadanie stopni naukowych na Uniwersytecie Jagiellońskim - Aktualizacja procedury postępowań o nadanie stopni naukowych na Uniwersytecie Jagiellońskim

Zarządzenie nr 155 Rektora UJ z dnia 28 grudnia 2020 roku - w sprawie: elektroniczego archiwizowania rozpraw doktorskich na Uniwersytecie Jagiellońskim

Uchwała nr 90/X/2020 Senatu UJ z dnia 28 października 2020 roku - w sprawie: zmiany uchwały nr 87/IX/2019 Senatu UJ z dnia 25 września 2019 roku w sprawie postępowań o nadanie stopni naukowych na Uniwersytecie Jagiellońskim

Uchwała nr 86/IX/2019 Senatu UJ z dnia 25 września 2019 roku - w sprawie: określenia sposobu funkcjonowania rad dyscyplin na Uniwersytecie Jagiellońskim

Uchwała nr 87/IX/2019 Senatu UJ z dnia 25 września 2019 roku w sprawie postępowań o nadanie stopni naukowych na Uniwersytecie Jagiellońskim

Statut Uniwersytetu Jagiellońskiego

Komunikat nr 18 Rektora UJ z 7 października 2019 roku - w sprawie: zasad dotyczących przewodów doktorskich, postępowań habilitacujnech i postępowań w sprawie nadania tytułu profesora wszczęstych i niezakończonych przed 1 października 2019 roku.

Komunikat Centralnej Komisji w sprawie przedłużenia terminu procedowania postępowań o awans naukowy

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Uchwała Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo w sprawie działania komisji doktorskich w przewodach wszczętych i nie zakończonych przed 1 października 2019 roku.