Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

28 listopada 2023 roku – Uroczyste promocje doktorskie

28 listopada 2023 roku – Uroczyste promocje doktorskie

28 listopada 2023 roku w auli Collegium Novum odbyły się uroczyste promocje doktorskie dyscypliny literaturoznawstwo zorganizowane przez Wydział Polonistyki UJ. Promocje prowadził Prorektor, prof. dr hab. Piotr Jedynak wraz z Dziekanem Wydziału Polonistyki, prof. Jarosławem Fazanem, Przewodniczącą RDL, prof. Anną Czabanowską-Wróbel oraz Wiceprzewodniczącą RDL, prof. Barbarą Michalak-Pikulską

 

 

Podczas uroczystości promowani byli doktorzy, którym stopnie nadała Rada Dyscypliny Literaturoznawstwo UJ. Promocje zostały podzielone na dwie tury. W pierwszej promowani byli doktorzy z Wydziału Polonistyki, a w uroczystości uczestniczyła Przewodnicząca RDL, prof. Anna Czabanowska-Wróbel. W drugiej turze promowani byli doktorzy z Wydziału Filologicznego, a w uroczystości wzięła udział Wiceprzewodnicząca RDL, prof. Barbara Michalak-Pikulska

 

LISTA PROMOWANYCH

 

1 Dr Natalia STENCEL – PROMOTORKA: prof. dr hab. Zofia ZARĘBIANKA;

2 Dr Aleksandra NARÓG – PROMOTOR: prof. dr hab. Ryszard NYCZ;

3 Dr Klaudia MUCA  – PROMOTOR: prof. dr hab. Ryszard NYCZ;

4 Dr Dominik ANTONIK – PROMOTOR: prof. dr hab. Ryszard NYCZ;

5 Dr Anna KASPEREK – PROMOTOR: dr hab. Józef WRÓBEL;

6 Dr Magdalena BRODACKA-DWOJAK – PROMOTOR: dr hab. Łukasz TISCHNER, prof. UJ; PROMOTOR POMOCNICZY: dr Piotr GIEROWSKI;

7 Dr Michał ZAJĄC – PROMOTOR: dr hab. Krzysztof ZAJAS, prof. UJ;

8 Dr Paweł RYŚ – PROMOTOR: dr hab. Włodzimierz PRÓCHNICKI, prof. UJ;

9 Dr Magdalena WULCZYŃSKA-MISIAK – PROMOTOR: prof. dr hab. Andrzej ROMANOWSKI;

10 Dr Agata MROWIŃSKA – PROMOTORKA: dr hab. Katarzyna MROCZKOWSKA-BRAND.

 

 

1 Dr Ilona KĘDZIA-WARYCH  PROMOTORKA: prof. dr hab. Marzenna CZERNIAK-DROŻDŻOWICZ;

2 Dr Zofia LATAWIEC  PROMOTOR: dr hab. Krzysztof BIELAWSKI, prof. UJ;

3 Dr Hanna KELNER  PROMOTORKA: prof. dr hab. Agnieszka KOZYRA;

4 Dr Katarzyna BIELA  PROMOTORKA: dr hab. Katarzyna BAZARNIK, prof. UJ;

5 Dr Katarzyna MACHAŁA  PROMOTOR: prof. dr hab. Zygmunt MAZUR;

6 Dr Anna BIAŁKOWSKA  PROMOTOR: prof. dr hab. Zygmunt MAZUR;

7 Dr Marek KUCHARSKI  PROMOTORKA: dr hab. Anna WALCZUK, prof. UJ;

8 Dr Zuzanna BŁAJET  PROMOTORKA: prof. dr hab. Anna KRASNOWOLSKA.