Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

18 listopada 2022 roku – Uroczyste promocje doktorskie

18 listopada 2022 roku – Uroczyste promocje doktorskie

18 listopada 2022 roku w auli Collegium Novum odbyły się uroczyste promocje doktorskie dyscypliny literaturoznawstwo zorganizowane przez Wydział Polonistyki UJ. Promocje prowadził Prorektor, prof. dr hab. Jarosław Górniak wraz z Dziekanem Wydziału Polonistyki, prof. Jarosławem Fazanem, Przewodniczącą RDL, prof. Anną Czabanowską-Wróbel oraz Wiceprzewodniczącą RDL, prof. Barbarą Michalak-Pikulską

 

 

Podczas uroczystości promowani byli doktorzy, którym stopnie nadała Rada Dyscypliny Literaturoznawstwo UJ. Promocje zostały podzielone na dwie tury. W pierwszej promowani byli doktorzy z Wydziału Polonistyki, a w uroczystości uczestniczyła Przewodnicząca RDL, prof. Anna Czabanowska-Wróbel. W drugiej turze promowani byli doktorzy z Wydziału Filologicznego, a w uroczystości wzięła udział Wiceprzewodnicząca RDL, prof. Barbara Michalak-Pikulska

 

LISTA PROMOWANYCH
1 Dr Agnieszka NAREWSKA-SIEJDA - PROMOTORKA: Dr hab. Iwona PUCHALSKA, prof. UJ
2 Dr Kacper KUTRZEBA - PROMOTORKA: Prof. dr hab. Eugenia PROKOP-JANIEC
3 Dr Katarzyna WALIGÓRA  - PROMOTOR: Prof. dr hab. Grzegorz NIZIOŁEK; PROMOTOR POMOCNICZY: Dr Monika KWAŚNIEWSKA-MIKUŁA
4 Dr Katarzyna KUCIA-KUŚMIERSKA - PROMOTOR: Prof. dr hab. Andrzej HEJMEJ
5 Dr Dezydery BARŁOWSKI - PROMOTOR: Dr hab. Mateusz SKUCHA, prof. UJ
6 Dr Magdalena AMROZIEWICZ - PROMOTORKA: Prof. dr hab. Joanna ZACH
7 Dr Krzysztof BRENSKOTT - PROMOTORKA: Prof. dr hab. Zofia ZARĘBIANKA
8 Dr Joanna ZIELIŃSKA- ÖKTEM - PROMOTOR: Prof. dr hab. Dariusz KOSIŃSKI
9 Dr Agnieszka HANDZEL - PROMOTORKA: Prof. dr hab. Anna JANUS-SITARZ
10 Dr Katarzyna KRZYŚCIN-ZAGÓLSKA - PROMOTORKA: Dr hab. Elżbieta RYBICKA, prof. UJ
11 Dr Joanna HAŁACZKIEWICZ - PROMOTOR: Prof. dr hab. Janusz GRUCHAŁA
 
 
1 Dr Dagmara HADYNA - PROMOTOR: Dr hab. Andrzej PAWELEC, prof. UJ
2 Dr Anna RUCIŃSKA - PROMOTORKA: Dr hab. Marzena CHROBAK, prof. UJ
3 Dr Aleksandra STODOLNA - PROMOTOR: Prof. dr hab. Jerzy BRZOZOWSKI
4 Dr Agata KRZYSICA - PROMOTORKA: Dr hab. Bożena KUCAŁA, prof. UJ
5 Dr Marcin CIEMNIEWSKI - PROMOTORKA: Dr hab. Agnieszka KUCZKIEWICZ-FRAŚ, prof. UJ
6 Dr Aleksandra KAMIŃSKA - PROMOTORKA: Prof. dr hab. Marta GIBIŃSKA-MARZEC
7 Dr Kamil ŻÓŁTASZEK - PROMOTOR: Dr hab. Krzysztof BIELAWSKI, prof. UJ
8 Dr Luigi BRUNO - PROMOTORKA: Dr hab. Anna KLIMKIEWICZ, prof. UJ
 
Link do galerii zdjęć: