Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

23 listopada 2021 roku – Uroczyste promocje doktorskie

23 listopada 2021 roku – Uroczyste promocje doktorskie

23 listopada 2021 roku w auli Collegium Novum odbyły się uroczyste promocje doktorskie dyscypliny literaturoznawstwo zorganizowane przez Wydział Polonistyki UJ. Promocjom przewodniczyli: Prorektor ds. polityki kadrowej i finansowej, Profesor Piotr Jedynak i Dziekan Wydziału Polonistyki, Profesor Jarosław Fazan.

 

 

Podczas uroczystości promowani byli doktorzy, którym stopnie nadała Rada Dyscypliny Literaturoznawstwo UJ. Z powodu ograniczeń narzuconych przez pandemię promocje zostały podzielone na trzy tury. W pierwszych dwóch promowani byli doktorzy z Wydziału Polonistyki, a w uroczystości uczestniczyła Przewodnicząca RDL, prof. Anna Czabanowska-Wróbel. W trzeciej turze promowani byli doktorzy z Wydziału Filologicznego, a w uroczystości wziął udział Wiceprzewodniczący RDL, prof. Wacław Rapak.

LISTA PROMOWANYCH

 • dr Michał KOZA - PROMOTOR: Dr hab. Andrzej ZAWADZKI
 • dr Mateusz CHABERSKI - PROMOTORKA: Prof. dr hab. Małgorzata SUGIERA; PROMOTOR POMOCNICZY: dr Konrad WOJNOWSKI
 • dr Marta BŁASZKOWSKA - PROMOTORKA: Prof. dr hab. Anna ŁEBKOWSKA; PROMOTOR POMOCNICZY: dr hab. Tomasz MAJKOWSKI
 • dr Ewelina DRZEWIECKA - PROMOTOR: Prof. dr hab. Albert GORZKOWSKI
 • dr Ewa WOJCIECHOWSKA - PROMOTORKA: Prof. dr hab. Agnieszka ZIOŁOWICZ
 • dr Monika ADAMSKA - PROMOTOR: Prof. dr hab. Stanisław GAWLIŃSKI (podczas promocji reprezentowany przez prof. dr hab. Agnieszkę ZIOŁOWICZ)
 • dr Radosław BUDZYŃSKI - PROMOTOR: Dr hab. Krzysztof ZAJAS, prof. UJ
 • dr Edyta KILIAN - PROMOTOR: Dr hab. Krzysztof ZAJAS, prof. UJ; PROMOTOR POMOCNICZY:
 • dr hab. Tomasz MAJKOWSKI
 • dr Justyna KRUK-SIWIEC - PROMOTOR: Prof. dr hab. Wacław WALECKI; PROMOTOR POMOCNICZY dr Tomasz NASTULCZYK
 • dr Dominik BOROWSKI - PROMOTORKA: Prof. dr hab. Anna CZABANOWSKA-WRÓBEL 
 • dr Dominika NIEDŹWIEDŹ - PROMOTORKA: Prof. dr hab. Anna CZABANOWSKA-WRÓBEL 
 • dr Karolina GÓRNIAK-PRASNAL - PROMOTOR: Dr hab. Tomasz BILCZEWSKI, prof. UJ
 • dr Anna TURCZYN - PROMOTOR: Prof. dr hab. Michał Paweł MARKOWSKI (podczas promocji reprezentowany przez dr. hab. Tomasza BILCZEWSKIEGO, prof. UJ)
 • dr Katarzyna PŁASZCZYŃSKA-HERMAN - PROMOTOR: Prof. dr hab. Janusz GRUCHAŁA
 • dr Elżbieta BINCZYCKA-GACEK - PROMOTORKA: Dr hab. Katarzyna MROCZKOWSKA-BRAND
 • dr Piotr ŻOŁĄDŹ - PROMOTOR: Dr hab. Andrzej JUSZCZYK, prof. UJ

 

 • dr Paulina KWAŚNIEWSKA-URBAN – PROMOTORKA: Prof. dr hab. Maria MAŚLANKA-SORO (podczas promocji reprezentowana przez prof. dr. hab. Wacława RAPAKA
 • dr Aleksandra WOJTASZEK - PROMOTORKA: Dr hab. Sylwia NOWAK-BAJCAR, prof. UJ
 • dr Magdalena MASZKIEWICZ - PROMOTORKA: Dr hab. Sylwia NOWAK-BAJCAR, prof. UJ
 • dr Ksenia DUBIEL – PROMOTOR: Prof. dr hab. Wasilij SZCZUKIN; PROMOTOR POMOCNICZY: Dr Kristina VORONTSOWA
 • dr Aleksandra SURDYKOWSKA - PROMOTOR: Prof. dr hab. Wasilij SZCZUKIN
 • dr Tomasz BABNIS- PROMOTOR: Dr hab. Antoni BOBROWSKI
 • dr Paulina WĘGRZYN – PROMOTORKA: Dr hab. Ewa NAWROCKA
 • dr Justyna MIGDAŁ – PROMOTOR: Prof. dr hab. Stanisław ŚNIEŻEWSKI
 • dr Anna RÓJ - PROMOTOR: Prof. dr hab. Zygmunt MAZUR

 

 

LINK DO GALERII:

https://picstore.zpu.uj.edu.pl/main.php?g2_itemId=80097&g2_page=31