Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Podsumowanie roku akademickiego 2019/20

Podsumowanie roku akademickiego 2019/20

Rada Dyscypliny Literaturoznawstwo zakończyła pierwszy rok działalności....

Rada Dyscypliny Literaturoznawstwo zakończyła pierwszy rok działalności - jest to okazja do najkrótszego podsumowania.

W roku akademickim 2019/20 odbyło się 10 posiedzeń Rady Dyscypliny, w tym 5 w sposób zdalny.

W tym czasie RDL nadała 10 stopni doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo w ramach procedur habilitacyjnych prowadzonych w Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów Naukowych. Rada podjęła się przeprowadzenia 5 nowych procedur skierowanych na UJ z Rady Doskonałości Naukowej.

Nadano 16 stopni doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo. Przyjęto i skierowano do recenzji 12 kolejnych rozpraw doktorskich.

Przeprowadzono procedury wyznaczenia promotora dla 8 doktorantów ze Szkoły Doktorskiej oraz 8 ze studiów doktoranckich (z Wydziału Filologicznego i Wydziału Polonistyki UJ).

Podjęto szereg innych działań niezbędnych dla literaturoznawców kształcących się i procujących na Uniwersytecie Jagiellońskim.