Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Gratulacje od literaturoznawców Uniwersytetu Jagiellońskiego

Gratulacje od literaturoznawców Uniwersytetu Jagiellońskiego

12 maja 2020 Profesor Jacek Popiel, dotychczasowy Prorektor UJ został wybrany Rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego na kadencję 2020-2024...

           1 września 2020 Profesor Jacek Popiel podejmuje obowiązki 306. Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego.

         Do napływających na ręce JM Rektora gratulacji Rada Dyscypliny Literaturoznawstwo pragnie dołączyć gorące życzenia w imieniu literaturoznawców zatrudnionych na Uniwersytecie Jagiellońskim.

         Chcemy w osobisty sposób wyrazić radość, że Rektorem naszego Uniwersytetu został znawca literatury i kultury polskiej, badacz dramatu i teatru, którego działalność naukowa i organizacyjna dowodzą, że humanistyka z samej swojej istoty rodzi więzi między środowiskami i pokoleniami, pomiędzy nauką i sztuką, tworzy pomosty ponad granicami krajów i kontynentów, budując żywą tkankę kultury polskiej a zarazem światowej.