Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Promocje doktorskie

Promocje doktorskie

10 lipca 2020 roku w auli Collegium Novum odbyły się uroczyste promocje doktorskie zorganizowane przez Wydział Polonistyki UJ...

10 lipca 2020 roku w auli Collegium Novum odbyły się uroczyste promocje doktorskie zorganizowane przez Wydział Polonistyki UJ. Promocjom przewodniczyli: Prorektor ds. badań naukowych, Profesor Stanisław Kistryn i Dziekan Wydziału Polonistyki, Profesor Renata Przybylska.

Podczas uroczystości raz pierwszy promowani byli doktorzy, którym stopnie nadane zostały przez Radę Dyscypliny Literaturoznawstwo UJ. Z powodu ograniczeń narzuconych przez pandemię 10 lipca  2020 wypromowano 7 spośród  12 nadanych przez RDL od października 2019 do czerwca 2020  doktoratów w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo.

W promocjach wzięli udział:

Dr Natalia Cichoń  - promotor: dr hab. Anna Maria Wasyl  z Wydziału Filologicznego UJ,

Dr Alicja Bańczyk - promotor: prof. dr hab. Piotr Tylus z Wydziału Filologicznego UJ (w zastępstwie promowała Przewodnicząca RDL, prof. dr hab. Anna Czabanowska-Wróbel),

Dr Alicja Fidowicz - promotor: prof. dr hab. Anna Czabanowska-Wróbel  z Wydziału Polonistyki UJ,

Dr Wojciech Trela - promotor: prof. dr hab. Anna Czabanowska-Wróbel, promotor pomocniczy: dr Urszula Pilch z Wydziału Polonistyki UJ,

Dr Magdalena Bartnikowska-Biernat - promotor: dr hab. Olga Płaszczewska, prof. UJ z Wydziału Polonistyki UJ,

Dr Katarzyna Deja - promotor: prof. dr hab. Teresa Walas z Wydziału Polonistyki UJ, promotor pomocniczy: dr Joanna Wolska-Lenarczyk z Wydziału Filologicznego UJ,

Dr Ewa Modzelewska - promotor: prof. dr hab. Bogusław Dopart z Wydziału Polonistyki UJ, promotor pomocniczy: dr hab. Monika Stankiewicz-Kopeć, prof. AIK.